Home

Ontwerprichtlijnen 2013

Hieronder vindt u een overzicht van de ontwerp-Richtlijnen van jaareditie 2013 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen'. In editie 2013 van de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen' zijn geen ontwerp-Richtlijnen opgenomen.

De reacties en commentaren ziet de RJ graag uiterlijk 1 december 2013 tegemoet (zie indienen commentaar). Bij het definitief vaststellen van deze ontwerp-Richtlijnen zullen de commentaren in acht worden genomen.

 

Overzicht ontwerp-Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen (jaareditie 2013)

Richtlijn

Alinea

170 102a. 202, 204 - 207
213 504, 902
214 303, 342, 622
216 104, 109, 503
217 202a, 203
271 605a
610 248, 249, 251, 252, 270
655 101, 104, 104a, 206a, 207, 301, 313, 401, 402, 406, 408, 506, 507, 514, bijlage 1, bijlage 2

Overzicht ontwerp-Richtlijnen voor kleine rechtspersonen (jaareditie 2013)

Richtlijn

Alinea

A2 213, 216