Voorstellen duurzaamheidsstandaarden van EFRAG

Op 23 november heeft EFRAG haar eerste Europese standaarden Duurzaamheidsverslaggeving (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) aan de Europese Commissie gepresenteerd.

Deze draft-ESRS verschijnen nadat EFRAG in april haar eerste voorstellen publiceerde voor publieke consultatie (de zogenaamde Exposure Drafts - ED). Nog daarvoor werden er al working papers rondom de verschillende onderwerpen uitgebracht. Alle documentatie hierover vindt u hieronder.

Op de website van EFRAG leest u meer over de in november gepubliceerde ESRS.

 

IFRS Sustainability Disclosure Standards - Consultation on Agenda Properties May 2023

IFRS Sustainability Disclosure Standards - Methodology for Enhancing Standards May 2023

Draft-ESRS gedeeld met de Europese Commissie in november 2022:

De ingevulde online surveys n.a.v. de Exposure Drafts ESRS van EFRAG:

EFRAG Exposure Drafts ESRS

EFRAG Working papers

Due Process Procedures

Overzicht standaarden EFRAG.jpg In dit overzicht is te zien welke duurzaamheidsstandaarden EFRAG van plan is te publiceren.