Voorstellen duurzaamheidsstandaarden van de ISSB

In het voorjaar van 2022 hebben zowel EFRAG als de International Sustainability Standards Board (ISSB) hun eerste voorstellen voor nieuwe duurzaamheidsstandaarden gepresenteerd.

Op 31 maart 2022 publiceerde de ISSB, de aan de IASB gelieerde organisatie die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van de IFRS standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, haar eerste Exposure Drafts voor IFRS S1 en IFRS S2. Hieronder vindt u de links naar de twee Exposure Drafts, plus een aantal aanvullende documenten. Ook geeft Emmanuel Faber, de voorzitter van de ISSB, in een video een korte toelichting bij de publicaties. De commentaarperiode voor deze ED's liep tot en met 29 juli 2022.
Aan het einde van de publieke consultatieperiode heeft de RJ een commentaarbrief aan de ISSB opgesteld en verstuurd. U kunt de commentaarbrief hieronder downloaden en bekijken. 


IFRS Sustainability Disclosure Standards - Consultation on Agenda Properties May 2023

IFRS Sustainability Disclosure Standards - Methodology for Enhancing Standards May 2023

Commentaarbrief RJ aan ISSB over voorstellen IFRS S1 en S2:

IFRS-voorzitter Emmanuel Faber introduceert de nieuwe IFRS Sustainability Disclosure Standards: