Webinars van RJ en SER over EU CSRD/ESRS in de praktijk

Heeft u de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de door EFRAG ontwikkelde European Sustainability Reporting Standards (ESRS), maar vraagt u zich af hoe deze in de praktijk toe te passen? Dan is deze reeks webinars onmisbaar!

crop-header-webinar-website-csrd-in-de-praktijk.jpg

Samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert de RJ een aantal webinars waarin wat dieper wordt ingegaan op vier onderwerpen die essentieel zijn bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsverslag op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), te weten de Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Deze onderwerpen van de webinars zijn:
• CSRD & ESRS: Dubbele materialiteit in de praktijk – Dinsdag 28 februari
(opname hieronder)
• CSRD & ESRS: Verplicht rapporteren over klimaatverandering – Dinsdag 7 maart
(opname hieronder)
• CSRD & ESRS: Verplicht rapporteren over eigen werknemers – Dinsdag 14 maart
(opname hieronder)
• CSRD & ESRS: Presentatie, controle en gebruik - Dinsdag 21 maart
(opname hieronder)

U kunt de opnames van de webinars hieronder terugkijken. De presentaties die tijdens het webinar gebruikt worden, staan onder de opname.