Uitingen

RJ-Uiting 2018-1 'ontwerp-Richtlijn 100.107a ‘verduidelijking van de verwerking van te verwachten kredietverliezen (expected credit loss) in de enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2018-1: ontwerp-Richtlijn 100.107a ‘verduidelijking van de verwerking van te verwachten kredietverliezen (expected credit loss) in de enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3’gepubliceerd.
In paragraaf 1 ‘Toepassing Richtlijnen en IFRS* in de geconsolideerde en/of enkelvoudige jaarrekening’ van hoofdstuk 100 Inleiding is een verduidelijking voorgesteld voor de verwerking van verwachte kredietverliezen (expected credit loss) in de enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3.

 

 

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht