Uitingen

RJ-Uiting 2018-8 'Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code’

In deze RJ-Uiting zijn de ontvangen commentaren op RJ-Uiting 2018-4 verwerkt. De commentaren  hebben tot enkele wijzigingen in RJ 405 geleid. Deze wijzigingen zijn in deze Uiting (2018-8) zichtbaar weergegeven. De overige voorgestelde ontwerp-richtlijnen in RJ 405 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht