Uitingen

RJ-Uiting 2019-17: ‘Overwegingen bij de invloed van de IBOR-reform op hedge-accounting’

 Deze RJ-Uiting bevat de overwegingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (‘RJ’) aangaande de invloed van de transitie van Interbank Offered Rates (‘IBOR’)-gerelateerde rentes naar alternatieve rentebenchmarks (‘IBOR-reform’) op hedge-accounting.

RJ-Uiting 2019-17 is in de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 22 januari 2020 ongewijzigd definitief vastgesteld.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht