Ontvangen commentaren

De Raad voor de Jaarverslaggeving ontvangt regelmatig commentaar van mensen uit het vakgebied. 

Vaak is dit gevraagd commentaar op RJ-Uitingen, maar soms ontvangen we ook reacties op commentaarbrieven verstuurd naar EFRAG of de IASB, de nieuwste versie van de RJ- en RJk-bundel of andere zaken die de RJ onder de aandacht heeft gebracht.
Dit commentaar wordt zeer op prijs gesteld en waar nodig zo snel mogelijk beantwoord of verwerkt. 

Commentaar op RJ-Uitingen vindt u op deze website onder de desbetreffende RJ-Uiting. Overig commentaar zullen we, mits met toestemming van de commentaargever of -geefster, hieronder plaatsen.