Werkplan

Elk najaar maakt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een werkplan. Dit werkplan geeft primair een overzicht van de onderwerpen waar de RJ, naar verwachting, in de periode van augustus t/m juli  aan zal werken. Met het oog op de publicatie van de RJ-bundels in het midden van het kalenderjaar (september) is voor de uitvoering van de werkzaamheden in feite sprake van een gebroken verslagjaar. Het werkplan sluit hierop aan.

De meest recente werkplannen en hun bijlagen kunt u hieronder downloaden.