Werkgroepen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) kan voor de voorbereiding van speciale onderwerpen werkgroepen instellen, bestaande uit RJ-leden, leden van de vaktechnische staf en/of derden. In het algemeen wordt daarbij eveneens een diverse samenstelling nagestreefd van vertegenwoordigers van gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen.

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:

RJ-werkgroep Banken (RJ 600)
drs. C.C.J. Segers RA (voorzitter), drs. J.A. van den Hengel RA (secretaris), mr. dr. C.J.A. van Geffen, drs. J.B. Hesselink RA, dhr. S.M. Hiemstra RA, mr. drs. J. Kool, H. van Rooijen en drs. E.E. Vacher RA.

RJ-werkgroep Beleggingsentiteiten (RJ 615)
W.L.L. Paulissen RA (voorzitter),  M. el Annouri (secretaris), C. van Eijkelenburg RA MSc (vaktechnische staf), drs. J.B. Hesselink RA, mr. J.H.A. Janssen-Daalen, drs W.H.E. van Ommeren RA MBA, drs. J.A.R Ousen RA RBA, J.A. Roodhorst RC, Mr F.P.D. van Pelt en M. Stravers RA MSc.

RJ-werkgroep Bestuursverslag/Corporate Governance (RJ 400)
mr. J.J. Prinsen (voorzitter), E.P. Noorloos RA AA RO (secretaris), mevr. T van den Vlekkert-Zevenbergen RA MSc (vaktechnische staf), drs. R Abma, drs. J.I. de Groot RA, prof. dr. mr. J.B.S. Hijink, prof.dr. R.B.H. Hooghiemstra, drs. A.M de Jong RA en mevr. M.M. Klaver-Drost RA. 

RJ-werkgroep Financiële instrumenten (RJ 290)
G.C. Wognum RA MSc AMCT (voorzitter), D. Groenewoud RA MSc (secretaris), A. Sewdien Msc LLM RA (vaktechnische staf), T. Dijkman RA, drs. J.B. Hesselink RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.H.A. Grefen RC,  mr. drs. J. Kool, drs. D. Manschot RA, drs. J.A.R Ousen RA RBA en drs. H.F.H. van de Meerendonk RA. 

RJ-werkgroep Fondsenwervende organisaties (RJ 640 / RJ 650)
Drs. M. van Dijk RA, (voorzitter), drs. M. Hoevenaars RA (secretaris), P. Westerduin MSc RA EMITA (vaktechnische staf), M. van Eeckeren - Verhoeven RA, L. Kanu RA, drs. A.H.J. Meijer, drs. D.D. Plouvier RA, V. van Stijn RA, M. Stikkelorum, S. Vermeltfoort, G.Visser RA en W. van Wijk.

RJ-werkgroep Internationale Verslaggeving
I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA (voorzitter), E.P. Noorloos RA AA RO (secretaris), mr. dr. C.J.A. van Geffen, drs. H.P. van Arkel RA, drs P.A.M. Bos, mr.dr. E.V.A. Eijkelenboom, M. Klaver-Drost en drs. M. Vaessen RA.

RJ-werkgroep Insurance (RJ 605)
A.H. Zoon RA (voorzitter), R.H.J. de Kwant (secretaris), C. van Eijkelenburg RA MSc (vaktechnische staf), drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. W. Heineken RBA, P.H. de Frel RA, drs. H.F.H. van de Meerendonk RA, D. Scheeland, drs. F.M. van den Wildenberg RA en drs. J.G. Kolsters RA.

RJ-werkgroep Leases (RJ 292)                                 
K. van der Kuij-Groenberg RA (voorzitter), E.J.H. Uunk RA (secretaris), C. van Eijkelenburg RA MSc (vaktechnische staf),  drs. J.H.A. Grefen RC, drs. H.T. Haanappel, mr. drs. J. Kool en drs W.A. Koster R.A.

RJ-werkgroep MKB
drs. G-J. Jordaan RA (voorzitter), drs R. van de Corput RA  (secretaris),  P. Westerduin RA MSc EMITA (vaktechnische staf), J. Bakker RB RA, drs. C.J.H.M. van Bussel RA, M.C. van Capelle RA MSc, C. Kock AA, J.F.G. Tuithof RA MSc en drs. H.W. Wanningen RA.

RJ-werkgroep Nederlandse Taxonomie
mr. drs. H.M. Evink RA (voorzitter), B.W. Smid MSc RA (voorzitter), C. Logtenberg, R.M. Schaap RA, W. Smit en P. Wiekken.

RJ-werkgroep Onderwijs (RJ 660)
drs. H. Visser RA (voorzitter), drs. A.A.J. Vogels RA (secretaris), drs. I. van Sloun RA (vaktechnische staf),  J.L. Bours RA, P. van den Eijnden, drs. R.M. Goedhart, I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA, P.B.J. Huisman, drs J. van der Lee, I.D. Oortman MSc EMA RA, M.A. Rozendaal RA, drs. P.J.J. Vos RA, B.K. van Zanen RA, C. Zwarteveen en drs. N.D. van Schie RA (waarnemer).

RJ-werkgroep Pensioenfondsen (RJ 610)
W. Teeuwissen RA (voorzitter), drs. E.J. Appel RA (secretaris), A. Brouwer, J. Hermsen Msc. EMFC RC, drs. E. Hogendoorn AAG, drs. M. van Luijk RA, O.H.E. Lahaye RA, J.A. van Muijlwijk-Duijzer RA en mr. G. Metske CPL.

RJ-werkgroep Pensioenen (RJ 271)
prof. dr. R.L. ter Hoeven RA (voorzitter), C.J.M. Kimenai (secretaris), drs. C.A. Arnold RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC,  RA, drs. A. Laning RA RC, drs. M.W. Lohman AAG en drs. H.F.H. van den Meerendonk RA.

RJ-werkgroep Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RJ 645)
drs. D. Manschot RA (voorzitter), M.G. Winkelman RA (secretaris), A. Sewdien (vaktechnische staf), J. Berns,  M. de Jong, J.J. Herst RA, W.H. Li, drs. R.H.A. van Moll RA, J.H. Oosterhoff RA, N. van der Poel, A.C. Pureveen RA, drs. P.J.M. de Schrijver RA,  drs. J.M.G. van der Veldt RA, drs. W.J.C.A Weijers RA, J.A.G. Weiman RA en M.H. Wiedemeijer.

RJ-werkgroep Zorginstellingen (RJ 655)
drs. J.A. Walhout RA (voorzitter), drs. J.C. Kolijn RA  (secretaris), drs. E.H. Alfing RA, P.G.J. Brouwer MSc RA, N.G. Bresser RA, drs L. Eggermont RA CPA, R.L.J. Greveling Msc RA, W. Komrij, drs. A.J. Ruiter RA, drs. C.L. Suurland RA, M. Vermeij RA  en mr. A.P.A.M. Walraven.