Werkgroepen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) kan voor de voorbereiding van speciale onderwerpen werkgroepen instellen, bestaande uit RJ-leden, leden van de vaktechnische staf en/of derden. In het algemeen wordt daarbij eveneens een diverse samenstelling nagestreefd van vertegenwoordigers van gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen.

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:

RJ-werkgroep Banken
drs. C.C.J. Segers RA (voorzitter), drs. J.A. van den Hengel RA (secretaris), dhr. D.C.A. Stolker RA MSc (vaktechnische staf), drs. J.B. Hesselink RA, dhr. S.M. Hiemstra RA, mr. drs. J. Kool, dhr. M.L.A.F. Kroes en drs. E.E. Vacher RA.

RJ-werkgroep Beleggingsentiteiten
W.L.L. Paulissen RA (voorzitter), M. Stravers RA MSc (secretaris), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), drs. J.B. Hesselink RA, mr. J.H.A. Janssen-Daalen, drs W.H.E. van Ommeren RA MBA, drs. J.A.R Ousen RA RBA, J.A. Roodhorst RC en Mevr. Mr F.P.D. van Pelt.

RJ-werkgroep Bestuursverslag/Corporate Governance
drs. P.A. Morshuis RC (voorzitter), E.P. Noorloos RA AA RO (secretaris), mevr. T van den Vlekkert-Zevenbergen RA MSc (vaktechnische staf), drs. P.A.M. Bos, drs. J.I. de Groot RA, prof. dr. H.F.D. Hassink RA, prof. dr. mr. J.B.S. Hijink,  P.F.M. Hurks RA en drs. A.M de Jong RA.

RJ-werkgroep Financiële instrumenten
drs. E. Hoogcarspel RA (voorzitter), D. Groenewoud RA MSc (secretaris), D. C. A. Stolker RA MSc (vaktechnische staf), T. Dijkman RA, drs. J.B. Hesselink RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.H.A. Grefen RC,  mr. drs. J. Kool, drs. D. Manschot RA, drs. J.A.R Ousen RA RBA, drs. H.F.H. van de Meerendonk RA en G.C. Wognum RA MSc AMCT.

RJ-werkgroep Fondsenwervende organisaties
Mevr. drs. M. van Dijk RA, (voorzitter), mevr. drs. M. Hoevenaars RA (secretaris), J.W.M. Roelse MSc (vaktechnische staf), W.A. van Ginkel RA, mevr. L. Kanu RA, drs. A.H.J. Meijer, drs. D.D. Plouvier RA, mevr. M. Plug, mevr. M. Schreuders, V. van Stijn RA, M. Stikkelorum en G.Visser RA.

RJ-werkgroep Internationale Verslaggeving
mevr. I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA (voorzitter), E.P. Noorloos RA AA RO (secretaris), drs. H.P. van Arkel RA, , drs P.A.M. Bos, prof. dr. A.J. Brouwer RA, mevr. mr.dr. E.V.A. Eijkelenboom, drs. P.F.M. Hurks RA,  en drs. M. Vaessen RA.

RJ-werkgroep Insurance
A.H. Zoon RA (voorzitter), R.H.J. de Kwant (secretaris), mevr. Y. Heemeijer-Xiong RA MSc (vaktechnische staf), P.H. de Frel RA, drs. H.F.H. van de Meerendonk RA, D. Scheeland, drs. F.M. van den Wildenberg RA en drs. J.G. Kolsters RA.

RJ-werkgroep Leases                                 
mevr. K. van der Kuij-Groenberg RA (voorzitter), E.J.H. Uunk RA (secretaris), Dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf),  drs. J.H.A. Grefen RC, drs. H.T. Haanappel, mr. drs. J. Kool en drs W.A. Koster R.A.

RJ-werkgroep MKB
J. Bakker RB RA (voorzitter), P. Westerduin RA MSc EMITA (secretaris),  J.W. Stam RA MSc (vaktechnische staf), M.C. van Capelle RA MSc, drs R. van de Corput RA, H.C. van den Ende AA, C. Kock AA en J.F.G. Tuithof RA MSc.

RJ-werkgroep Nederlandse Taxonomie
mr. drs. H.M. Evink RA (voorzitter), B.W. Smid MSc RA (voorzitter), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), C. Logtenberg, R.M. Schaap RA, W. Smit en P. Wiekken.

RJ-werkgroep Onderwijs
drs. H. Visser RA (voorzitter), drs. A.A.J. Vogels RA (secretaris), mevr. drs. I. van Sloun RA (vaktechnische staf), mevr. I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA, B.K. van Zanen, drs. P.J.J. Vos RA, M.J.M. Beelen RA, H.A.J. Kuppens, drs. N.J. van Zuylen, drs. R.M. Goedhart, R. van Brakel, M.A. Brandhorst RA, I. Wetters RA en mevr. drs. N.D. van Schie RA (waarnemer).

RJ-werkgroep Pensioenfondsen
W. Teeuwissen RA (voorzitter), mevr. drs. E.J. Appel RA (secretaris), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), mevr. ir. drs. L.K.T. van Duijnhoven AAG, B. Hogendoorn, drs. M. van Luijk RA, J. Oudenes RA, O.H.E. Lahaye RA en mr. G. Metske CPL.

RJ-werkgroep Pensioenen
prof. dr. R.L. ter Hoeven RA (voorzitter), mevr. Y. Heemeijer-Xiong RA MSc (vaktechnische staf), drs. C.A. Arnold RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, C.J.M. Kimenai RA, drs. A. Laning RA RC, drs. M.W. Lohman AAG en drs. H.F.H. van den Meerendonk RA.

RJ-werkgroep Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
drs. D. Manschot RA (voorzitter), M.G. Winkelman RA (secretaris), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), drs. S.C.J.M. Frissen RA, mevr. drs. M.P.C. Glorie RA,  J.J. Herst RA, W.H. Li, drs. P. Minke, drs. R.H.A. van Moll RA, J.H. Oosterhoff RA, A.C. Pureveen RA, drs. P.J.M. de Schrijver RA, mevr. A. Sieverink MSRE, drs. W.J.C.A Weijers RA, J.A.G. Weiman RA en M.H. Wiedemeijer.

RJ-werkgroep Zorginstellingen
drs. J.A. Walhout RA (voorzitter), drs. J.C. Kolijn RA  (secretaris), J.W. Stam RA (vaktechnische staf), drs. E.H. Alfing RA, drs R. Buiteman RA, drs S.J Duiverman RA, dhr. W. Komrij, W.H.J. Reuvers Msc RA, drs. A.J. Ruiter RA, mevr. drs. C.L. Suurland RA, drs. P.J. Vergroesen RA, mevr. M. Vermeij RA  en mevr. mr. A.P.A.M. Walraven.