Werkgroepen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) kan voor de voorbereiding van speciale onderwerpen werkgroepen instellen, bestaande uit RJ-leden, leden van de vaktechnische staf en/of derden. In het algemeen wordt daarbij eveneens een diverse samenstelling nagestreefd van vertegenwoordigers van gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen.

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:

RJ-werkgroep Banken (RJ 600)
drs. C.C.J. Segers RA (voorzitter), drs. J.A. van den Hengel RA (secretaris), dhr. D.C.A. Stolker RA MSc (vaktechnische staf), drs. J.B. Hesselink RA, dhr. S.M. Hiemstra RA, mr. drs. J. Kool, mevr. H. van Rooijen en drs. E.E. Vacher RA.

RJ-werkgroep Beleggingsentiteiten (RJ 615)
W.L.L. Paulissen RA (voorzitter), M. Stravers RA MSc (secretaris), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), drs. J.B. Hesselink RA, mr. J.H.A. Janssen-Daalen, drs W.H.E. van Ommeren RA MBA, drs. J.A.R Ousen RA RBA, J.A. Roodhorst RC en Mevr. Mr F.P.D. van Pelt.

RJ-werkgroep Bestuursverslag/Corporate Governance (RJ 400)
mr. J.J. Prinsen (voorzitter), E.P. Noorloos RA AA RO (secretaris), mevr. T van den Vlekkert-Zevenbergen RA MSc (vaktechnische staf), drs. R Abma, drs. J.I. de Groot RA, prof. dr. mr. J.B.S. Hijink, drs. A.M de Jong RA en mevr. M.M. Klaver-Drost RA. 

RJ-werkgroep Financiële instrumenten (RJ 290)
drs. E. Hoogcarspel RA (voorzitter), D. Groenewoud RA MSc (secretaris), D. C. A. Stolker RA MSc (vaktechnische staf), T. Dijkman RA, drs. J.B. Hesselink RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.H.A. Grefen RC,  mr. drs. J. Kool, drs. D. Manschot RA, drs. J.A.R Ousen RA RBA, drs. H.F.H. van de Meerendonk RA en G.C. Wognum RA MSc AMCT.

RJ-werkgroep Fondsenwervende organisaties (RJ 650)
Mevr. drs. M. van Dijk RA, (voorzitter), mevr. drs. M. Hoevenaars RA (secretaris), mevr. M. van Eeckeren - Verhoeven RA, mevr. L. Kanu RA, drs. A.H.J. Meijer, drs. D.D. Plouvier RA, V. van Stijn RA, M. Stikkelorum, G.Visser RA en W. van Wijk.

RJ-werkgroep Internationale Verslaggeving
mevr. I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA (voorzitter), E.P. Noorloos RA AA RO (secretaris), drs. H.P. van Arkel RA, , drs P.A.M. Bos, prof. dr. A.J. Brouwer RA, mevr. mr.dr. E.V.A. Eijkelenboom, mevr. M. Klaver-Drost en drs. M. Vaessen RA.

RJ-werkgroep Insurance (RJ 605)
A.H. Zoon RA (voorzitter), R.H.J. de Kwant (secretaris), mevr. Y. Heemeijer-Xiong RA MSc (vaktechnische staf), Drs. G.W.H. Ewalts RA RC, Drs. W. Heineken RBA, P.H. de Frel RA, drs. H.F.H. van de Meerendonk RA, D. Scheeland, drs. F.M. van den Wildenberg RA en drs. J.G. Kolsters RA.

RJ-werkgroep Leases (RJ 292)                                 
mevr. K. van der Kuij-Groenberg RA (voorzitter), E.J.H. Uunk RA (secretaris), Dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf),  drs. J.H.A. Grefen RC, drs. H.T. Haanappel, mr. drs. J. Kool en drs W.A. Koster R.A.

RJ-werkgroep MKB
drs. G-J. Jordaan RA (voorzitter), P. Westerduin RA MSc EMITA (secretaris),  J.W. Stam RA MSc (vaktechnische staf), J. Bakker RB RA, mevr. drs. C.J.H.M. van Bussel RA, M.C. van Capelle RA MSc, drs R. van de Corput RA, C. Kock AA, J.F.G. Tuithof RA MSc en drs. H.W. Wanningen RA.

RJ-werkgroep Nederlandse Taxonomie
mr. drs. H.M. Evink RA (voorzitter), B.W. Smid MSc RA (voorzitter), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), C. Logtenberg, R.M. Schaap RA, W. Smit en P. Wiekken.

RJ-werkgroep Onderwijs (RJ 660)
drs. H. Visser RA (voorzitter), drs. A.A.J. Vogels RA (secretaris), mevr. drs. I. van Sloun RA (vaktechnische staf), drs. M.J.M. Beelen RA, J.L. Bours RA, drs. R.M. Goedhart, mevr. I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA, drs J. van der Lee, mevr. I.D. Oortman MSc EMA RA, drs. P.J.J. Vos RA, I. Wetters MSc RA, B.K. van Zanen RA,  drs. N.J. van Zuylen,  en mevr. drs. N.D. van Schie RA (waarnemer).

RJ-werkgroep Pensioenfondsen (RJ 610)
W. Teeuwissen RA (voorzitter), mevr. drs. E.J. Appel RA (secretaris), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), mevr. A. Brouwer, J. Hermsen Msc. EMFC RC, drs. E. Hogendoorn AAG, drs. M. van Luijk RA, O.H.E. Lahaye RA, mevr. J.A. van Muijlwijk-Duijzer RA en mr. G. Metske CPL.

RJ-werkgroep Pensioenen (RJ 271)
prof. dr. R.L. ter Hoeven RA (voorzitter), mevr. Y. Heemeijer-Xiong RA MSc (vaktechnische staf), drs. C.A. Arnold RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, C.J.M. Kimenai RA, drs. A. Laning RA RC, drs. M.W. Lohman AAG en drs. H.F.H. van den Meerendonk RA.

RJ-werkgroep Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RJ 645)
drs. D. Manschot RA (voorzitter), M.G. Winkelman RA (secretaris), dr. B. Kamp RA (vaktechnische staf), drs. S.C.J.M. Frissen RA, mevr. drs. M.P.C. Glorie RA,  J.J. Herst RA, W.H. Li, drs. R.H.A. van Moll RA, J.H. Oosterhoff RA, A.C. Pureveen RA, drs. P.J.M. de Schrijver RA, mevr. M.M.J. Siebers LLM, drs. M.J.A. Smient, drs. W.J.C.A Weijers RA, J.A.G. Weiman RA en M.H. Wiedemeijer.

RJ-werkgroep Zorginstellingen (RJ 655)
drs. J.A. Walhout RA (voorzitter), drs. J.C. Kolijn RA  (secretaris), J.W. Stam RA (vaktechnische staf), drs. E.H. Alfing RA, P.G.J. Brouwer MSc RA, mevr. N.G. Bresser RA, drs S.J Duiverman RA, dhr. W. Komrij, drs. A.J. Ruiter RA, mevr. drs. C.L. Suurland RA, mevr. M. Vermeij RA  en mevr. mr. A.P.A.M. Walraven.