RJk-bundel

Voor micro- en kleine  rechtspersonen wordt jaarlijks de zogenaamde ‘kleine bundel’ gepubliceerd. In deze kleine bundel worden de Richtlijnen behandeld met de meest voorkomende onderwerpen en situaties voor kleine rechtspersonen. Voor bepaalde zeer specifieke onderwerpen of situaties kan in de RJk-bundel worden verwezen naar de RJ-bundel voor middelgrote en grote rechtspersonen. De uitgave van de kleine bundel vindt gelijktijdig plaats met de uitgave van de grote bundel, dus ook in de maand september voorafgaand aan het betreffende ingangsjaar.

Niet in de grote of kleine bundel
Voor onderwerpen en situaties die niet expliciet dan wel door middel van een verwijzing in de Richtlijnen zijn opgenomen, moet de rechtspersoon zelf een verwerkingswijze kiezen die relevante en betrouwbare verslaggeving oplevert voor de besluitvorming van gebruikers van de jaarrekening. Hierbij moeten de algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling mede in acht worden genomen.

Bestel hier de paperback of digitale editie bij Wolters Kluwer