Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability Reporting

Sinds het najaar van 2021  heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability Reporting. Deze werkgroep houdt namens de RJ alle ontwikkelingen op het gebied van  duurzaamheidsverslaggeving bij en reageert hierop wanneer nodig.

De RJ is voorstander van de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Dit is onder meer kenbaar gemaakt in de RJ-reacties op de consultaties van de IFRS-foundation over oprichting van de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het RJ-feedback statement bij het voorstel voor de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (EU CSRD), dat zal leiden tot wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het bestuursverslag. Tijdens de publieke consultatieperiode van de ESRS en IFRS S1 en S2 in het voorjaar van 2022, heeft de RJ via de werkgroep hun feedback gegeven via verschillende surveys en commentaarbrieven. U kunt deze reacties nalezen bij ‘Nieuwe standaarden EFRAG’ en ‘Nieuwe standaarden ISSB’, links in het menu. Op 16 december 2022 is de definitieve tekst van de CSRD gepubliceerd; op deze pagina leest u hier meer over.

Via de werkgroep is de RJ nauw betrokken bij de ontwikkelingen van standaarden voor deze rapportage en zal deze vanuit het Nederlands perspectief nadrukkelijk stimuleren en beïnvloeden. De RJ zal niet zelfstandig ‘Nederlandse’ duurzaamheidsstandaarden ontwikkelen, mede om de doelstelling van (internationale) connectiviteit en een gelijk speelveld, ook binnen de EU, te ondersteunen.

De RJ heeft voor ogen dat de overige leden van deze breed opgezette RJ-duurzaamheidswerkgroep bestaan uit (opstellers, gebruikers en controleurs betrokken bij) diverse Nederlandse organisaties die affiniteit hebben met duurzaamheidsverslaggeving. De samenstelling van de werkgroep vindt u in het menu rechts van deze pagina. Hier vindt u ook verschillende tabbladen met meer informatie over de toekomstige duurzaamheidsstandaarden van EFRAG en de ISSB. Verder kunt u vanuit de RJ gehouden outreaches en webinars over dit onderwerp hier terugkijken.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheidsverslaggeving? Schrijft u zich dan hier in voor de RJ-Nieuwsbrief!