EFRAG

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is opgericht in 2001 en adviseert de Europese Commissie over goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden (IFRS) voor gebruik binnen Europa.

Sinds een aanpassing in de governance structuur van EFRAG in 2014 is de RJ intensiever betrokken bij de besluitvorming en activiteiten van EFRAG. De voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving, prof. dr. P. Sampers RA, is lid van de Board van EFRAG.  EFRAG kent een Consultative Forum of Standard Setters (CFSS) waarin input van Europese nationale standard setters op het gebied van financiële verslaggeving wordt verzameld en van gedachten gewisseld over internationale ontwikkelingen. Deze CFSS bijeenkomsten worden ook gebruikt ter voorbereiding van de EFRAG-input in het Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) van de IASB (International Accounting Standards Board). Er zijn ieder kwartaal EFRAG-CFSS bijeenkomsten waarin wordt geparticipeerd door de RJ-voorzitter en/of de vaktechnisch secretaris van de RJ. Daarnaast is er frequent overleg binnen de EFRAG board, waaraan door de RJ-voorzitter in zijn hoedanigheid als lid van deze EFRAG board wordt deelgenomen.

De commentarentaarbrieven vanuit de RJ aan EFRAG zijn terug te vinden  op deze pagina in het online archief.