Voorstellen duurzaamheidsstandaarden van EFRAG

Op 23 november 2022 heeft EFRAG haar eerste Europese standaarden Duurzaamheidsverslaggeving (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) aan de Europese Commissie gepresenteerd.

Deze draft-ESRS verschijnen nadat EFRAG in april haar eerste voorstellen publiceerde voor publieke consultatie (de zogenaamde Exposure Drafts - ED). Nog daarvoor werden er al working papers rondom de verschillende onderwerpen uitgebracht. Alle documentatie over de ESRS vindt u op deze pagina van EFRAG. Daar zijn ook een aantal educatieve video's over de standaarden te vinden. De eerste commentaarbrief van de RJ op de draft-ESRS uit april vindt u hieronder.

Op 9 juni 2023 heeft de Europese Commissie (EC) een consultatie gestart waarmee de eerste set ESRS zal worden opgenomen in EU-wetgeving.
De CSRD (EU-richtlijn duurzaamheidsrapportages) uit december 2022 schrijft voor dat de eerste set ESRS in 2023 moet worden opgenomen in (gedelegeerde) EU-wetgeving, zodat deze ESRS toegepast kunnen worden vanaf (verslagjaren beginnend op) 1 januari 2024.

Door EFRAG is in november 2022 advies uitgebracht aan de EC met voorstellen voor deze eerste set ESRS. Na beoordeling van het EFRAG-advies en verwerking van ontvangen commentaren heeft de EC nu in juni 2023 een op diverse punten aangepaste en verduidelijkte eerste set van ESRS gepubliceerd, dit betreft de finale consultatie ter opname in (gedelegeerde) EU-wetgeving. 

De nu door de EC geconsulteerde (gedelegeerde) EU-wetgeving omvat de volgende 12 ESRS: ESRS 1 (General requirements), ESRS 2 (General disclosures), ESRS E1 (Climate change), ESRS E2 (Pollution), ESRS E3 (Water and marine resources), ESRS E4 (Biodiversity and ecosystems), ESRS E5 (Resource use and circular economy), ESRS S1 (Own workforce), ESRS S2 (Workers in the value chain), ESRS S3 (Affected communities), ESRS S4 (Consumers and end-users) en ESRS G1 Business conduct.

U vindt de nieuwe standaarden in het document met de titel 'Annex I' hieronder. Er is van de documenten ook een Nederlandse vertaling beschikbaar. In jui 2023 heeft de RJ een commentaarbrief naar de EC gestuurd, in kader van deze consultatie. U ziet de brief ook hieronder staan. 

XBRL Taxonomy voor ESRS
In het voorjaar van 2024 heeft de RJ gereageerd op een consultatie vanuit EFRAG over hun Draft ESRS Set 1 XBRL Taxonomy. Er is gereageerd via een digitale survey, een samenvatting van de antwoorden kunt u hieronder downloaden. Meer over dit onderwerp leest u op deze pagina van EFRAG

Samenvatting commentaar via survey op Draft ESRS Set 1 XBRL Taxonomy: