RJ-EFRAG Outreach 15 juni

Op 15 juni jl. hielden de RJ en EFRAG een gezamenlijke outreach ter bespreking van de voorstellen duurzaamheidsstandaarden (draft-ESRS), zowel live in het Van der Valk Hotel Zuidas te Amsterdam als online via ZOOM. 

(english below)
Het werd een bijzondere middag, waarin verschillende experts informatie gaven en het publiek vragen stelde over de in de toekomst verplichte European Sustainability Reporting Standards.  Kort na de outreach namen verschillende sprekers een aantal informerende video's op, waarin de informatie uit de presentaties van de outreach nader wordt uitgelegd. Hieronder kunt u zowel de video's als de presentaties bekijken. 

Bent u nog niet zo bekend met de CSRD en de ESRS? Dan kunt u ook de video bekijken van het webinar dat de RJ samen met de SER maakte over dit onderwerp. Deze video vindt u op deze pagina.

 

On June 15, the RJ and EFRAG organised a joint outreach event to discuss the proposals for the European Sustainability Reporting Standards (draft-ESRS), both live at the Van der Valk Hotel Zuidas in Amsterdam and online via ZOOM.

During the afternoon, various experts gave information and discussed with the public about the European Sustainability Reporting Standards that will be mandatory in the future. Shortly after the outreach, several speakers recorded several informative videos, in which the information from the presentations used during the outreach is explained in more detail. Below you can view both the videos and the presentations.

Not familiar with the CSRD and the ESRS yet? The RJ made an informative video together with the SER on this subject, in Dutch. This video can be found on this page.

Dit feedback report werd na afloop verzonden naar EFRAG / This Feedback Report was sent to EFRAG after the outreach:

In deze video zijn alle bovenstaande opnames gecombineerd / in the video below, all the previous recordings are combined: