EU-richtlijn duurzaamheidsrapportage (CSRD) gepubliceerd

Op 16 december 2022 is de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportage (duurzaamheidsverslaggeving), ook bekend als de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gepubliceerd. Daarna is er in 2023 een consultatie geweest op deze CSRD te implementeren in de Nederlandse wet. Op 12 juni is het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze EU-richtlijn treedt twintig dagen na publicatie in werking.  EU-lidstaten hebben 18 maanden (tot uiterlijk 6 juli 2024) om deze EU CSRD te implementeren in de nationale wetgeving. Op deze pagina kunt u de tekst van deze EU CSRD in het Engels en Nederlands downloaden en lezen.
In 2023 heeft er een consultatie plaatsgevonden vanuit de Nederlandse overheid, om deze te implementeren in de Nederlandse wet. Meer over de Internetconsultatie implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering leest u op deze pagina van de overheid

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft gereageerd op deze consultaties. De commentaarbrief vanuit de RJ kunt u hieronder downloaden en lezen.

Het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD) is op 12 juni 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer.  Diverse punten uit de RJ-commentaarbrief zijn in het besluit meegenomen, zo blijkt uit de nota van toelichting.
Na de parlementaire behandeling zal het Implementatiebesluit naar de Raad van State worden gezonden en na afronding worden gepubliceerd in het Staatsblad (algemene maatregel van bestuur).   

Meer weten over wat de CSRD voor uw onderneming betekent? Bekijk dan hier de serie informatieve webinars over de CSRD, gemaakt door de RJ in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER).