Nieuwe edities van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving nu verkrijgbaar!

RJ- en RJk-bundel zijn nu online en in print te koop via onderstaande link.