Privacystatement

De Raad voor de Jaarverslaggeving hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doelen die hieronder zijn opgenomen
  • Niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten
  • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.
Dit privacystatement is van toepassing op de websites van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De Raad voor de Jaarverslaggeving is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.


Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.


Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons (e-mail) archief en conform de vastgestelde bewaartermijnen opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


Formulier
De website bevat een contactformulier die u kunt gebruiken voor het aanleveren van commentaar op de bundel, bij vragen over de geschiedenis van de bundel of om met ons in contact te komen over andere onderwerpen.
De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons (e-mail)archief worden opgenomen en daar conform de vastgestelde bewaartermijnen worden opgeslagen.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. het secretariaat, of per e-mail via secretariaat@rjnet.nl.

Bezoekadres:
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam