Voorstellen duurzaamheidsstandaarden van de ISSB

In het voorjaar van 2022 hebben zowel EFRAG als de International Sustainability Standards Board (ISSB) hun eerste voorstellen voor nieuwe duurzaamheidsstandaarden gepresenteerd. De eerste twee IFRS-duurzaamheidsstandaarden, S1 en S2, zijn in juni 2023 definitief geworden.

Op 31 maart 2022 publiceerde de ISSB, de aan de IASB gelieerde organisatie die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van de IFRS standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, haar eerste Exposure Drafts voor IFRS S1 en IFRS S2.  De publieke commentaarperiode voor deze ED's liep tot en met 29 juli 2022.
Aan het einde van deze publieke consultatieperiode heeft de RJ een commentaarbrief aan de ISSB opgesteld en verstuurd. U kunt de commentaarbrief hieronder downloaden en bekijken. 

Op 26 juni zijn de IFRS S1 en IFRS S2 definitief geworden. U vindt de documenten behorende bij S1 hieronder. Meer informatie over S2 en de duurzaamheidsstandaarden van de ISSB in het algemeen vindt u op deze pagina.

 

Commentaarbrief RJ aan ISSB over voorstellen IFRS S1 en S2:

IFRS-voorzitter Emmanuel Faber introduceert de nieuwe IFRS Sustainability Disclosure Standards: