RJ-werkgroep NT

Op verzoek van en gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beoordeelt een RJ-werkgroep de Nationale Taxonomie (NT) voor elektronische deponering van jaarrekeningen in relatie tot de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ-bundels). De NT is in gebruik bij elektronische deponering van jaarrekeningen bij het handelsregister, zoals thans wettelijk verplicht voor de meeste kleine en middelgrote rechtspersonen. De leden van de RJ-werkgroep NT zijn gespecialiseerd en actief in de accountantspraktijk, hun werkzaamheden voor deze werkgroep worden vergoed vanuit bovengenoemde EZK-subsidie welke los staat van de gewone begroting en taak van de RJ. De RJ-werkgroep NT rapporteert haar bevindingen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarna deze worden verstrekt aan EZK. Het is vervolgens aan de voor de NT verantwoordelijke partij(en) om de beoordeelde NT-versie(s) indien mogelijk aan te passen op basis van de bevindingen van de RJ-werkgroep NT. 
Accountants met expertise op het gebied van jaarrekeningrecht en XBRL, die interesse hebben om de genoemde werkzaamheden voor de werkgroep te verrichten in de periode tot 31 december 2022, kunnen contact daarover opnemen met het RJ-secretariaat. Accountants welke aan de gestelde eisen voldoen en zich bij voorkeur voor 1 november 2022 melden, kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de werkgroep.