RJ-Uitingen

RJ-Uitingen zijn bedoeld voor de verduidelijking of interpretatie van bestaande Richtlijnen dan wel voor wijzigingen daarvan. Hiermee hoopt Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) adequaat te kunnen reageren op vragen vanuit het maatschappelijk verkeer. De RJ-Uitingen worden verwerkt in deeerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Download hier het overzicht met de meest recente RJ-Uitingen tot en met 13 februari 2022:
Overzicht RJ-Uitingen 13 februari 2023.pdf

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. De RJ-Uitingen van 2014 tot en met 2017 vindt u op onze archiefpagina.

Toon meer