Vaktechnische Staf

De Raad voor de Jaarverslaggeving wordt ondersteund door een vaktechnische staf. De staf bestaat uit zes tot (maximaal) acht leden, inclusief de voorzitter, die naar schatting zo’n 250 uur per jaar beschikbaar moeten zijn. De stafleden worden geselecteerd op basis van hun vaktechnische deskundigheid en vervullen tevens een functie bij een accountantskantoor, in het bedrijfsleven of elders (universiteit). 

De taak van de vaktechnische staf, die ten minste eenmaal per maand in vergadering bijeenkomt om stukken voor te bereiden voor de RJ-vergadering, bestaat uit:

  • Het schriftelijk voorbereiden en uitwerken van (wijzigingen van) Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen, van interpretaties en verduidelijkingen, en van commentaren van de RJ naar de IASB, de EFRAG en eventuele andere organisaties;
  • Het voorbereiden van en voortdurend actualiseren van het werkprogramma van de RJ (in overleg met de leden van de RJ);
  • Het waar nodig nemen van initiatief tot aanpassing van Richtlijnen of tot bespreking van relevante (internationale) ontwikkelingen;
  • Het participeren in RJ-werkgroepen;
  • Het uitvoeren van eventuele andere verzoeken in het verlengde van de hoofdtaken.

Leden van de vaktechnische staf

4983_TanjavandenVlekkertZevenbergen_22januari2018.jpg
Mevr. T. van den Vlekkert-Zevenbergen RA MSc Voorzitter

Tanja van den Vlekkert – Zevenbergen is voorzitter van de vaktechnisch staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroep Bestuursverslag/Corporate Governance. Daarnaast is zij werkzaam als senior manager bij het Department of Professional Practice van KPMG Accountants N.V.

Ying Heemeijer sept 2021_VK.jpg
Mevr. Y. Heemeijer-Xiong RA MSc Staflid

Ying Heemeijer-Xiong is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen Pensioenen en Insurance. Daarnaast is zij werkzaam bij het National Office (vaktechnisch bureau) van PwC.

4993_IngevanSloun_22januari2018.jpg
Mevr. drs. I. van Sloun RA Staflid

Inge van Sloun is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de expertgroep IFRS 15 en de werkgroep Onderwijs. Daarnaast is zij werkzaam als Director Financial Reporting bij Mazars.

Jonathan_Stam_2020_2.jpg
J.W. Stam RA MSc Staflid

Jonathan Stam is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft zitting in de werkgroepen MKB en Zorginstellingen. Daarnaast is hij werkzaam als Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek Accountants van Baker Tilly.

6284_DavidStolker_23september2019.jpg
D. C. A. Stolker RA MSc Staflid

David Stolker is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen Financiële instrumenten en Banken. Daarnaast is hij werkzaam bij EY binnen het Professional Practice Department.

Foto Peter Westerduin klein vierk.jpg
P. Westerduin MSc RA EMITA Staflid

Peter Westerduin is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroep MKB. Daarnaast is hij werkzaam als senior manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO.