Vaktechnische Staf

De Raad voor de Jaarverslaggeving wordt ondersteund door een vaktechnische staf. De staf bestaat uit zes tot (maximaal) acht leden, inclusief de voorzitter, die naar schatting zo’n 250 uur per jaar beschikbaar moeten zijn. De stafleden worden geselecteerd op basis van hun vaktechnische deskundigheid en vervullen tevens een functie bij een accountantskantoor, in het bedrijfsleven of elders (universiteit). 

De taak van de vaktechnische staf, die ten minste eenmaal per maand in vergadering bijeenkomt om stukken voor te bereiden voor de RJ-vergadering, bestaat uit:

  • Het schriftelijk voorbereiden en uitwerken van (wijzigingen van) Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen, van interpretaties en verduidelijkingen, en van commentaren van de RJ naar de IASB, de EFRAG en eventuele andere organisaties;
  • Het voorbereiden van en voortdurend actualiseren van het werkprogramma van de RJ (in overleg met de leden van de RJ);
  • Het waar nodig nemen van initiatief tot aanpassing van Richtlijnen of tot bespreking van relevante (internationale) ontwikkelingen;
  • Het participeren in RJ-werkgroepen;
  • Het uitvoeren van eventuele andere verzoeken in het verlengde van de hoofdtaken.

Leden van de vaktechnische staf

4983_TanjavandenVlekkertZevenbergen_22januari2018.jpg
Mevr. T. van den Vlekkert-Zevenbergen RA MSc Voorzitter

Tanja van den Vlekkert – Zevenbergen is voorzitter van de vaktechnisch staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroep Bestuursverslag/Corporate Governance. Daarnaast is zij werkzaam als senior manager bij het Department of Professional Practice van KPMG Accountants N.V.

4950_RikvandeCorput_22januari2018.jpg
drs. R. van de Corput RA Staflid

Rik van de Corput is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroep MKB. Daarnaast is hij werkzaam op het Bureau Vaktechniek van DRV Accountants & Adviseurs als verslaggevingsspecialist en coördinator van de DRV Academie.

5009_BartKamp_22januari2018.jpg
dr. B. Kamp RA Staflid

Bart Kamp is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen Leases en Nederlandse Taxonomie. Daarnaast is hij verbonden aan het Bureau Vaktechniek van BDO en aan Tilburg University.

4993_IngevanSloun_22januari2018.jpg
Mevr. drs. I. van Sloun RA Staflid

Inge van Sloun is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de expertgroep IFRS 15. Daarnaast is zij werkzaam als Senior Manager bij het Professional Practice Department van Deloitte.

6284_DavidStolker_23september2019.jpg
D. C. A. Stolker RA MSc Staflid

David Stolker is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen Financiële instrumenten en Banken. Daarnaast is hij werkzaam bij EY binnen het Professional Practice Department.

4978_LianneSuurland_22januari2018.jpg
Mevr. drs. C.L. Suurland RA Staflid

Lianne Suurland is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroepen Zorginstellingen, Fondsenwervende organisaties en Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Daarnaast is zij als Senior Manager werkzaam bij het Professional Practice Department van Deloitte.

4961_JeroenTuithof_22januari2018.jpg
J.F.G. Tuithof RA Msc Staflid

Jeroen Tuithof is lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de jaarverslaggeving en heeft tevens zitting in de werkgroep Verzekeraars. Daarnaast is hij werkzaam bij PwC voor National Office (Accounting & Reporting team) alsmede in de controlepraktijk van PwC.