IASB

Het International Accounting Standard Board

In 1973 werd door een aantal landen, waaronder Nederland, het International Accounting Standards Committee (IASC) opgericht, omdat er vanuit de wereld van de financiële verslaglegging behoefte was aan internationale afspraken hierover. Vanuit Nederland is de RJ sinds de oprichting actief betrokken geweest bij het tot stand komen en de verdere ontwikkeling van de IASC. In 2001 zijn de taken van het IASC overgenomen door het IASB, het International Accounting Standards Board. Ook na deze omvorming is de RJ voortdurend betrokken geweest bij deze internationale ‘standard setter’. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de commentaren die de RJ levert op Exposure Drafts en Discussion Papers, maar ook door te participeren in periodiek overleg van nationale regelgevers (national standard setters) onder auspiciën van de IASB. De belangrijkste betrokkenheid betrof echter het beleid van de RJ om de (ontwerp-)Richtlijnen in overeenstemming te brengen met de IAS-standaarden. 
Vanaf de datum waarop de Europese Commissie de IAS-Verordering publiceerde (2002), waarmee de door de EU goedgekeurde standaarden van de IASB werden voorgeschreven voor de geconsolideerde jaarrekening van aan een gereglementeerde beurs in de EU genoteerde ondernemingen, is de rol van IASB voor Europa gewijzigd. De EU heeft de toepassing van de uitgebrachte en (via het doorlopen van een procedure) goedgekeurde International Accounting Standards (IAS) en International Financial Reporting Standards (IFRS) voorgeschreven voor de geconsolideerde jaarrekening van bovengenoemde beursgenoteerde ondernemingen.

De commentarentaarbrieven vanuit de RJ aan de IASB zijn terug te vinden  op deze pagina in het online archief.