Raad

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is samengesteld uit een voorzitter en negen leden. De vergaderingen worden bijgewoond door waarnemers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van FinanciĆ«n en de Autoriteit FinanciĆ«le Markten. De RJ wordt daarnaast terzijde gestaan door een notulist en het secretariaat.

De RJ vergadert eens per maand (twee dagdelen). De statuten van de Stichting bevatten bepalingen omtrent de besluitvorming in de RJ. Bepaald is dat elk lid en de voorzitter stemrecht heeft. In de praktijk wordt praktisch nooit gestemd en wordt het overleg voortgezet tot een compromis is bereikt (consensus- of harmoniemodel). Deze regeling en daarop gebaseerde praktijk sluiten aan op het doel en de strekking van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Leden van de Raad

4887_GerardvanSanten_17januari2018.jpg
dhr. drs. G.M. van Santen RA Voorzitter

Gerard van Santen is sinds januari 2021 voorzitter van de Raad van de Jaarverslaggeving. Hij was van 2007 tot 2018 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en in 2019 en 2020 waarnemer namens de NBA. Gerard is als partner verbonden aan het Professional Practice Department van EY. Ook is hij lid van de Rate Regulated Activities Working Group van EFRAG.

Portretfoto15mei2019.jpg
dhr. drs. H.P. van Arkel RA Raadslid

Hans Peter van Arkel is sinds januari 2019 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is werkzaam bij Shell plc en als Finance Manager verantwoordelijk voor de Nederlandse operationele activiteiten. Tevens is hij Country Controller voor Nederland en uit dien hoofde verantwoordelijk voor het statutaire jaarrekeningproces.

Foto Joost van den Berg nieuw VK.jpg
dhr. J. J. van den Berg MSc Raadslid

Joost van den Berg is per 1 januari 2023 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is werkzaam als senior adviseur externe verslaggeving en regelgeving bij Rabobank waar hij zich met name richt op financiële verslaggeving en duurzaamheidsverslaggeving. Ook is hij actief in verschillende accountingwerkgroepen binnen de financiële sector.

Foto CJHMvanBusselVK.jpg
mevr. drs. C.J.H.M. van Bussel RA Raadslid

Chantal van Bussel is per 1 augustus 2022 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ze is werkzaam als hoofd vaktechniek bij accountantskantoor ABAB, waar ze zich met name richt op de MKB-praktijk. Daarnaast is ze lid van de commissie vaktechniek accountancy van de SRA, docent en examinator voor een aantal accountants opleidingen en is ze vicevoorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA.

Camfferman vierk april 2021.jpg
dhr. prof.dr. C. Camfferman RA Raadslid

Kees Camfferman is sinds 2021 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Sinds 2004 is hij hoogleraar Financial Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn onderzoek en onderwijs neemt de nationale en internationale regelgeving rond externe verslaggeving een belangrijke plaats in.

3686_RaadvoordeJaarverslaggeving_20februari2019.jpg
dhr. M. Hartman RA Raadslid

Maarten Hartman is sinds 2019 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Maarten is werkzaam bij PwC, en daarbij verbonden aan het National Office. Zijn focus ligt hierbij op advisering op het gebied van financiële verslaggeving, zowel IFRS als NL GAAP. Hij treedt regelmatig op als docent (intern en extern), waaronder bij de NBA.

Gert-Jan Jordaan KLEIN 2021.jpg
dhr. drs. G-J. Jordaan RA Raadslid

Gert-Jan Jordaan is sinds januari 2021 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is partner bij Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, Registeraccountants. Hij is daarnaast docent financiële (internationale) verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit, docent Accounting & Business Ethics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het bestuur van het NBA Stagebureau. Hij treedt zeer frequent op als docent, waaronder bij de NBA.

4927_RalfOusen_17januari2018.jpg
dhr. drs. J.A.R. Ousen RA RBA Raadslid

Ralph Ousen vertegenwoordigt sinds 2017 de belangen van CFA Society VBA Netherlands in de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is naast registerbeleggingsanalist (RBA) ook registeraccountant (RA). Ralph is als RA werkzaam geweest in de auditpraktijk van KPMG met focus op financiële instellingen. Per heden vervult hij de rol van Valuation Officer bij PGGM.

Suurland_Lianne-jan 2021 vierkant.jpg
mevr. drs. C.L. Suurland RA Raadslid

Lianne Suurland is sinds 2021 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hiervoor was ze jarenlang lid van de vaktechnische Staf van de RJ. Daarnaast is zij als Director werkzaam bij het Professional Practice Department van Deloitte.

Foto Qury van Vliet vierkant.jpg
mevr. mr. Q.H. Van Vliet Raadslid

Qury van Vliet is per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ze is als advocaat gespecialiseerd in jaarrekeningen- en ondernemingsrecht. Naast haar werkzaamheden bij advocatenkantoor Loyens & Loeff is Qury docent en redactielid van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.

Waarnemers

Hans Haanappel foto bijgesneden V1.jpg
dhr. drs. H.T. Haanappel

Hans Haanappel is waarderingsdeskundige en partner bij Value Insights Advisory. Hij is als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit en Nyenrode Business Universiteit. Dhr. Haanappel woont de Raadsvergaderingen bij als waarnemer van de gebruikers (van de jaarrekening).

Foto Nicole Hagemans 2023 kl Vierk.jpg
mevr. mr. drs. N. Hagemans Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nicole Hagemans is jurist en werkzaam als raadadviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid, o.a. op het gebied van het jaarrekeningenrecht. In die hoedanigheid vervult zij de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

4899_OdileNijenhuis_17januari2018.jpg
mevr. drs. O.G.M. Nijenhuis Ministerie van Financiën

Odile Nijenhuis is econoom en werkzaam als coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën, o.a. op het gebied van verslaggevingvraagstukken financiële sector. In die hoedanigheid vervult zij tevens de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

EvaEijkelenboom_2020_2.jpg
mevr. mr. dr. E.V.A. Eijkelenboom VNO-NCW

Eva Eijkelenboom is werkzaam als beleidssecretaris accountancy en corporate governance bij VNO-NCW en MKB-Nederland en vervult in die hoedanigheid de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens is zij namens VNO-NCW plaatsvervangend bestuurslid van de Stichting voor de Jaarverslaggeving. Ook is zij verbonden aan Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. (Foto: Jeroen Poortvliet)

4883_DingemanManschot_17januari2018.jpg
dhr. drs. D. Manschot RA NBA

Dingeman Manschot was van 2013 tot 2020 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en is sinds 2021 waarnemer voor de NBA. Daarnaast is Dingeman partner financial reporting bij Mazars. Binnen Mazars houdt hij zich primair bezig met vraagstukken op het gebied van NL GAAP en IFRS. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit.

Notulist

Stefan Schoenmakers VK.jpg
dhr. S.P.R. Schoenmakers RA PwC

Stefan Schoenmakers is sinds 2021 de notulist van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is werkzaam bij PwC binnen de controlepraktijk en verbonden aan het National Office. Daarnaast treedt hij op als intern docent en als examinator Externe Verslaggeving aan Tilburg University.