Overzicht inhoud van Ten Geleides bij RJ-Uitingen op trefwoord en alineanummer

Regelmatig brengt de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uitingen uit, met daarin verduidelijkingen van of wijzigingen op de huidige Richtlijnen. Deze verduidelijkingen of wijzigingen worden toegelicht in de Ten Geleide van de betreffende RJ-Uiting.

Onlangs is gebleken dat er onder gebruikers van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving behoefte is aan een ontsluiting van deze Ten Geleides; een duidelijk overzicht van welke alinea's in welke RJ-Uiting zijn gewijzigd en wat de toelichting hierbij is.
Voor dit doeleinde heeft de RJ een overzicht opgesteld waarin terug is te vinden welke alinea's in welke RJ-Uiting zijn gepubliceerd. Ook kunt u zoeken op trefwoord of titel van de RJ-Uiting. Vanuit het document kunt u gemakkelijk doorlinken naar de betreffende RJ-Uiting.

In dit overzicht worden alleen de Ten Geleides genoemd bij Richtlijnen die reeds definitief zijn gemaakt. Ten Geleides van ontwerp-Richtlijnen zijn hierin niet opgenomen (met uitzondering van RJ-Uiting 2024-2).
Het document bevat daarnaast een overzicht van de RJ-Uitingen die geen invloed op de Richtlijnen hebben gehad.