Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) selecteert, mede op basis van ontwikkelingen in het maatschappelijk verkeer, onderwerpen waarvoor nieuwe Richtlijnen ontwikkeld dan wel bestaande Richtlijnen aangepast dienen te worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie, internationale regelgeving of standaarden evenals reacties vanuit de verslaggevingspraktijk.

De RJ streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een antwoord kan worden gevonden op de meeste in de praktijk voorkomende vragen over jaarverslaggeving.

Werkwijze

Nieuwe teksten worden altijd gepubliceerd als ontwerp-Richtlijn. Een ontwerp-Richtlijn wordt uitgegeven voor commentaar. In de ontwerp-Richtlijn is aangegeven tot welke datum de commentaarperiode loopt. Commentaren kunnen bij voorkeur per e-mail via rj@rjnet.nl worden ingediend bij het RJ-secretariaat. Ook buiten de formele commentaarperiode stelt de RJ reacties op (ontwerp-)Richtlijnen bijzonder op prijs.

Reacties en commentaren worden in overweging genomen bij het vaststellen respectievelijk wijzigen van definitieve Richtlijnen. Ze worden door de RJ als openbare informatie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door de respondent is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als vertrouwelijk.

Publicatie

De bundels Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen (RJ-bundel) en Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk-bundel) worden jaarlijks in september gepubliceerd door uitgeverij Wolters Kluwer te Deventer. Zowel de RJ-bundel als de RJk-bundel zijn voorzien van een ‘Ten Geleide’. Het Ten Geleide geeft gedetailleerd aan welke wijzigingen ten opzichte van de vorige jaareditie van de bundel zijn doorgevoerd.
De Richtlijnen zijn in de onderstaande verschijningsvormen leverbaar:

  • Boek
  • E-book
  • Online
  • Engelstalige versie 

RJ voor uw tablet

Door Wolters Kluwer is een RJ app voor de tablet ontwikkeld. Met deze app zijn de Richtlijnen altijd digitaal beschikbaar- en kunnen abonnees snel zoeken, vergelijken, annoteren en zelfs e-mailen. Bij aanschaf van de bundel wordt een registratiecode verstrekt waarmee de app kan worden gedownload. Deze app bevat de gehele bundel digitaal met zoekfunctie.