Stichting voor de Jaarverslaggeving

De Stichting voor de Jaarverslaggeving is op 18 september 1981 opgericht door de volgende organisaties:

  • het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO);
  • het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW);
  • de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);
  • het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); en
  • de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).

Sinds 2001 zijn een viertal organisaties tot het bestuur van de Stichting toegetreden, namelijk:

  • per 11 december 2001 de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA);
  • per 1 juli 2002 de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA);
  • per 1 oktober 2002 de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB); en
  • per 8 december 2006 Eumedion.

De Sociaal Economische Raad (SER), de NBA en Eumedion dragen jaarlijks financieel bij aan de Stichting. Daarnaast ontvangt de Stichting inkomsten uit auteursrechten over de verkoop (door Wolters Kluwer) van de door hem uitgegeven Richtlijnenbundel.

De statuten van de Stichting voor de Jaarverslaggeving treft u hier aan.

 

De samenstelling van het Stichtingsbestuur is als volgt:

VNO-NCW.jpg
mr. I. Thijssen Voorzitter

Plaatsvervangend bestuurslid: mr. dr. E.V.A Eijkelenboom

NBA-logo.png
drs. K. Douma Secr. /penningmeester

Plaatsvervangend bestuurslid: L.W.J.M. Vlaskamp RA RE

MKB-Logo.jpg
J. Vonhof Bestuurslid

Plaatsvervangend bestuurslid: R. Wolthuis

CNV-logo.jpg
L. Schaap Bestuurslid

FNV.jpg
R. van Steenbergen Bestuurslid

Emedion-Logo.jpg
drs. P.A.M. Bos Bestuurslid

cfa logo.jpg
H. Sevdican MA RBA Bestuurslid