Internetconsultatie implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering gestart

Vandaag is de internetconsultatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. 

Het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering implementeert de Corporate Sustainability Reporting Directive, ook wel kortweg aangeduid als ‘CSRD’. Deze richtlijn ziet op duurzaamheidsrapportering door ondernemingen. 

De consultatie loopt tot en met 18 december 2023. Meer informatie en documenten hierover vindt u op deze website van de overheid.

Meer informatie over de CSRD en duurzaamheidsrapportage vindt u hier op onze website.