RJ geeft commentaar op consultatieversie Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op bovengenoemde consultatie. In haar vergadering gehouden op 23 augustus jl. heeft de RJ de wijzigingsvoorstellen voor het jaarrekeningenrecht (BW), zoals opgenomen in de consultatie, besproken.

De definitieve commentaarbrief kunt u hieronder downloaden en lezen.