Besluit verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht: advies Raad van State

Eind 2023 is in een persbericht het voornemen van het kabinet bekend gemaakt om de grensbedragen voor micro- kleine, middelgrote en grote rechtspersonen te zullen gaan verhogen. 

Begin 2024 is het ontwerpbesluit ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Op 5 februari 2024 heeft de Raad van State bekend gemaakt geen opmerkingen te hebben over het ontwerpbesluit en geadviseerd het besluit te nemen. 
Na dit advies van de Raad van State zal het definitieve besluit naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden gepubliceerd. Pas daarna zullen deze verhoogde grensbedragen van toepassing zijn.

Meer informatie vindt u via deze link.