EFRAG publiceert definitieve documenten Implementation Guidance (IG 1-3)

EFRAG heeft op 31 mei 2024 de eerste definitieve implementation guidance bij de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd. Het gaat om EFRAG IG 1 Materiality Assessment, EFRAG IG 2 Value Chain en EFRAG IG 3 List of ESRS Datapoints.

In december 2023 publiceerde EFRAG de conceptversies van deze documenten ter consultatie. De RJ heeft hier in februari via een online survey feedback op gegeven. 

U vindt de documenten voor EFRAG IG 1 en 2 hieronder.
De lijst met datapoints is net als in de conceptversie gepubliceerd als online document. U vindt dit document hier. Er zijn bij EFRAG IG 3 wel twee extra documenten gepubliceerd, deze vindt u ook hieronder. 

Meer informatie over de ESRS en overige zaken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving vindt u op deze pagina van onze website