Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD) naar Tweede Kamer

Het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD) is op 12 juni 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer informatie vindt u hier op de website van de Tweede Kamer.  

De RJ stuurde onlangs een commentaarbrief naar het ministerie, naar aanleiding van de online consultatie over dit ontwerpbesluit. Deze brief vindt u hier. Diverse punten uit de RJ-commentaarbrief zijn in het besluit meegenomen, zo blijkt uit de nota van toelichting.
Na de parlementaire behandeling zal het Implementatiebesluit naar de Raad van State worden gezonden en na afronding worden gepubliceerd in het Staatsblad (algemene maatregel van bestuur).   

Zodra het besluit is gepubliceerd, brengen wij hier bericht van uit.