Raadsvergadering oktober 2022

Op woensdag 19 oktober heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving haar maandelijkse vergadering. 

De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:
- Een POL op het gebied van cryptocurrencies in de Richtlijnen
- Tekstvoorstellen n.a.v. aanpassingen in de Richtlijnen op het gebied van continuïteit
- Een concept RJ-Uiting over de rapportage in het bestuursverslag over streefcijfer verhouding mannen en vrouwen in (sub)top.