Raadsvergadering juni

Op woensdag 21 juni organiseert de Raad voor de Jaarverslaggeving haar maandelijkse vergadering.

De volgende onderwerpen staan tijdens deze vergadering op de agenda:
Een notitie vanuit de RJ-werkgroep over de ontwikkelingen binnen hoofstuk 610;
- Een analyse van de binnengekomen commentaren op de RJ-Uiting over continuïteit;
- Een notitie vanuit de RJ-werkgroep 290;
- Een bezoek van de RJ-werkgroep 660;
- Een notitie met eventuele wijzigingen in RJ 254 in kader van de amendments in IAS 1;
- Een update over de ontwikkelingen omtrent duurzaamheidsverslaggeving.