Raadsvergadering september

Op woensdag 20 september houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn maandelijkse vergadering. 

Op de agenda staan onder andere:
- Impact van de Amendments supplier finance arrangements op de Richtlijnen
- Ontwerpbesluit EU-Richtlijn over duurzaamheidsrapportage
- Update vanuit de werkgroep duurzaamheidsverslaggeving