Raadsvergadering april

Op woensdag 24 april houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn volgende maandelijkse vergadering.

Tijdens deze vergadering staan deze onderwerpen onder andere op de agenda:
- Een concept RJ-Uiting van de werkgroep Pensioenen;
- Tekstvoorstellen in kader van de verwerking van duurzaamheidsverslaggeving in RJ 400;
- Een educatieve sessie vanuit EFRAG over de Exposure Draft Business Combinations;
- Een notitie over het begrip netto-omzet;
- Een concept RJ-Uiting over het herziene hoofdstuk RJ 214.