Raadsvergadering februari

Op woensdag 4 maart 2024 zal de Raad voor de Jaarverslaggeving haar volgende maandelijkse vergadering houden. Wegens de schoolvakanties vindt deze iets later plaats dan gewoonlijk.

Naar verwachting zullen de volgende onderwerpen op de agenda staan:
- Een notitie met verschillende opmerkingen bij de RJ-bundel jaareditie 2024;
- Een concept RJ-Uiting en tekstvoorstellen voor RJ 271:
- Een notitie in kader van het Stramien in de Richtlijnen;
- Een notitie over het Exposure Draft van de IASB over FICE.