RJ-Uiting 2018-6 ongewijzigd vastgesteld

Op 1 oktober 2018 is RJ-Uiting 2018-6: ‘Mogelijkheid om opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ gepubliceerd. De RJ heeft op RJ-Uiting 2018-6 geen commentaar ontvangen, om die reden is deze ongewijzigd vastgesteld. Hiermee zijn de nieuwe alinea’s in Hoofdstuk 221 Onderhanden projecten, Hoofdstuk 270 De winst-en-verliesrekening, Hoofdstuk B5 Vorderingen en overlopende activa en Hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening definitief geworden.