AFM en RJ roepen marktpartijen op te reageren op Europese consultatie openbare verslaggeving

De Europese Commissie is een consultatie gestart in het kader van de evaluatie van openbare verslaggeving door ondernemingen in Europa. De consultatie bevat enkele vergaande voorstellen die een fundamentele breuk opleveren met de uitgangspunten van de bestaande IAS-Verordening. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) roepen marktpartijen daarom op te reageren op de publieke consultatie. Dat kan tot 21 juli 2018.

‘Fitness check’ voor EU-kader

De publieke consultatie is onderdeel van een ‘fitness check’ waarmee de Europese Commissie wil nagaan of het huidige EU-kader voor openbare verslaggeving door ondernemingen nog voldoet. De Europese Commissie wil onder andere beoordelen of het EU-kader nog aansluit op de doelstellingen, meerwaarde biedt op Europees niveau en geschikt is voor nieuwe uitdagingen als duurzaamheid en digitalisering.

Mogelijke breuk met huidige uitgangspunten

De Europese Commissie oppert daarbij enkele ingrijpende voorstellen. Zo vraagt zij of de bestaande verplichting voor Europese beursfondsen om International Financial Reporting Standards (IFRSs) toe te passen nog actueel is. Ook vraagt zij of het nog passend is dat de IAS-Verordening Europese aanpassingen uitsluit in de door de International Accounting Standards Board uitgegeven IFRSs. Deze voorstellen kunnen een fundamentele breuk opleveren met de uitgangspunten van de bestaande IAS-Verordening. Zij zijn bovendien al gedeeltelijk afgewezen in de Maystadt Review in 2013.

Belang van transparantie en vergelijkbaarheid

De AFM en de RJ benadrukken dat de huidige IAS-Verordening een belangrijke bijdrage levert aan de vergroting van transparantie en vergelijkbaarheid van verslaggeving. Dat laatste betreft de vergelijking met zowel ondernemingen binnen de Europese Unie als ondernemingen daarbuiten die IFRSs toepassen. Het realiseren van andere beleidsdoelen via (niet-) financiële verslaggeving, zoals geïntegreerde verslaggeving, duurzaamheids- en andere ESG-aspecten, maar ook digitalisering, draagt bij aan de gewenste meer duurzame inrichting van onze economie en samenleving. Evenwel vinden de AFM en RJ dat‎ dit niet ten koste van vergelijkbaarheid en transparantie mag gaan. De AFM streeft naar het bevorderen van deze doelen via andere standaarden dan de IFRSs.

De AFM en de RJ zullen op de consultatie reageren vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en bruikbaarheid van externe verslaggeving.

 

English version