RJ-Outreach Opbrengstverantwoording 15 januari 2020

Graag nodigen wij u uit voor een RJ-Outreach bijeenkomst over Opbrengstverantwoording

 Wanneer:      15 januari 2020 15-17 uur, aansluitend borrel

Waar:             NBA te Amsterdam, Antonio Vivaldistraat 2

Op 12 november is RJ-Uiting 2019-15 uitgebracht met voorstellen voor wijzigingen in de RJ-hoofdstukken over opbrengstverantwoording. Dit omdat de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft geconstateerd dat in de praktijk behoefte is aan nadere guidance over de manier waarop opbrengsten worden verantwoord. In de analyse hoe het beste aan deze behoefte tegemoet kan komen heeft de RJ de bepalingen in IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ meegenomen. De RJ heeft geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving niet wenselijk is vanwege de doelgroep in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten. De RJ heeft besloten tot het voorstellen van specifieke wijzigingen in de huidige hoofdstukken voor opbrengstverantwoording en deze Richtlijnen aan te vullen met nadere uitleg en voorbeelden. De RJ-Uiting 2019-15 bevat deze voorstellen en de RJ wil hierover graag in discussie met belanghebbenden.

 Inhoudelijk zal het programma worden verzorgd door een lid van de RJ-expertgroep Opbrengstverantwoording die de RJ heeft geassisteerd bij deze voorstellen, prof. dr. Maarten Pronk. Naast een toelichting op de achtergrond en het waarom van de voorstellen is er ruime gelegenheid hierover van gedachten te wisselen en vragen te stellen. De bijeenkomst zal worden geleid door RJ-voorzitter prof. dr. Peter Sampers RA. De outreach-bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is.

 U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst door een mailtje te sturen aan secretariaat@rjnet.nl. De uiterste inschrijfdatum voor deze bijeenkomst is 13 januari 2020. Hieronder vindt u de RJ-Uiting