Chantal van Bussel benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving

Met ingang van 1 augustus 2022 is Chantal van Bussel benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Deze benoeming, in verband met een ontstane vacante positie, heeft plaatsgevonden door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties: gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen.
Mw. drs. C.J.H.M. van Bussel RA is werkzaam als hoofd vaktechniek bij accountantskantoor ABAB, waar ze zich met name richt op de MKB-praktijk. Daarnaast is ze lid van de commissie vaktechniek accountancy van de SRA, docent/examinator accountantsopleiding en vicevoorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA.

De huidige samenstelling van de Raad vindt op deze pagina.

Foto CJHMvanBusselkleiner.jpg