RJ levert commentaar op IASB ED 2023 International Tax Reform - Pillar Two Model Rules

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft commentaarbrieven gestuurd naar zowel EFRAG als de IASB, naar aanleiding van de Exposure Draft van de IASB over International Tax Reform - Pillar Two Model Rules.

De RJ heeft commentaar gegeven op zowel de concept-commentaarbrief van EFRAG op dit onderwerp, als op de Exposure Draft van de IASB zefl. U kunt beide brieven hieronder downloaden en bekijken.