Webinar RJ en SER over CSRD: Dubbele materialiteit in de praktijk

In samenwerking met de SER brengt de RJ een aantal webinars uit waarbij dieper wordt ingegaan op het toepassen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bij het maken van een duurzaamheidsverslag.

In dit eerste webinar, uitgezonden op 28 februari 2023, wordt het onderwerp dubbele materialiteit besproken. Vier experts, waaronder RJ-voorzitter Gerard van Santen, RJ-waarnemer Eva Eijkelenboom en voorzitter van de RJ-werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving Simon Braaksma, gaan hier in dit webinar dieper op in.

Naast dit webinar staan er hierna nog drie praktijkgerichte webinars van de RJ en SER op het programma. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.