Nieuwe benoeming en samenstelling Raad voor de Jaarverslaggeving per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is Joost van den Berg MSc benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De benoeming heeft plaatsgevonden door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ), bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties: gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen. Tevens zijn Maarten Hartman en Hans Peter van Arkel per 1 januari 2023 herbenoemd als lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving

Meer informatie en de huidige samenstelling van de Raad vindt u in onderstaand persbericht.