RJ zoekt nieuw lid voor de vaktechnische Staf

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is met onmiddellijke ingang op zoek naar een enthousiast en deskundig:
Lid vaktechnische Staf van de RJ (m/v)
Voor 250 – 300 uur per jaar, inclusief twaalf maandelijkse vergaderingen op maandagmiddag in Hoofddorp.

Raad voor de Jaarverslaggeving
De Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Daartoe maakt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), als uitvoerend orgaan van de stichting, ieder jaar een bundel met Richtlijnen. Daarnaast geeft de RJ gevraagd en ongevraagd advies over verslaggevingsonderwerpen aan diverse organisaties, waaronder IASB en EFRAG.

Vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving wordt ondersteund door een vaktechnische staf. De staf bestaat uit zes tot (maximaal) acht leden, inclusief de voorzitter, die naar schatting zo’n 250 – 300 uur per jaar beschikbaar moeten zijn. De stafleden worden geselecteerd op basis van hun vaktechnische deskundigheid en vervullen de stafwerkzaamheden naast hun reguliere functie, bijvoorbeeld een functie bij een accountantskantoor. De taak van de vaktechnische staf, die ten minste eenmaal per maand in vergadering bijeen komt om stukken voor te bereiden voor de maandelijkse RJ-vergadering, bestaat uit:

-    Het analyseren en uitwerken van wijzigingen, interpretaties en        verduidelijkingen van Richtlijnen; 
-   Het opstellen van RJ-commentaren naar IASB/EFRAG, wetgevende instanties en andere organisaties;
-   Het voorbereiden van en actualiseren van het RJ-werkprogramma (in overleg met leden van de RJ);
-   Het waar nodig nemen van initiatief tot aanpassing van Richtlijnen en  bespreking van relevante (internationale) ontwikkelingen;
-   Het participeren in RJ-werkgroepen;
-   Het uitvoeren van eventuele andere verzoeken in het verlengde van de hoofdtaken.

De huidige vaktechnische staf van de RJ bestaat uit financiële verslaggevingsexperts werkzaam op of verbonden aan de vaktechnische afdeling van een accountantskantoor. De huidige leden van de vaktechnische staf van de RJ zijn qua ervaringsniveau ervaren senior manager, werkzaam in de nationale of de internationale praktijk en hebben verschillende specialisaties op het gebied van financiële verslaggeving.
 
Benodigde deskundigheid en ervaring
De kandidaat die we zoeken heeft brede kennis van financiële verslaggeving. Daarnaast houdt hij/zij zich in zijn of haar eigen werkkring ook bezig met internationale- (IFRS) en Nederlandse verslaggevingsregels voor de generieke praktijk.

Wij vragen:
-    Academisch werk- en denkniveau;
-    Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
-    Gedegen kennis van en interesse in financiële verslaggeving;
-    Een professionele werkhouding, gewend om met deadlines om te gaan;
-    Flexibel;
-    Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
-    Gestructureerd, sterke organisatorische kwaliteiten;
-    Analytisch;
-    Teamplayer;
-    Akkoord van je werkgever. Deelname in de vaktechnische staf van de RJ wordt gedragen en gefaciliteerd door je werkgever. De bestede tijd wordt deels financieel gecompenseerd.

Wij bieden:
-    Een functie in een enthousiast team van professionals die een goede discussie niet uit de weg gaan;
-    De mogelijkheid om bij te dragen aan de Richtlijnen voor jaarverslaggeving ;
-    De mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de financiële verslaggeving in Nederland;
-    De mogelijkheid om bij te dragen aan commentaren op IFRS middels het bijdragen aan commentaarbrieven van de RJ;
-    De mogelijkheid om je verslaggevingskennis in te brengen en uit te bouwen in een professionele en non-hiërarchische omgeving, 
-    Interactie met andere deskundigen, bijvoorbeeld middels presentatie van  voorstellen in de vergaderingen van de vaktechnische staf en de Raad;
-    Uitbreiding van je professionele netwerk met deskundigen op het gebied van financiële verslaggeving;
-    Een gedeeltelijke financiële compensatie aan de werkgever van de bestede tijd.

Informatie en reactie
Nadere informatie over de RJ kun je vinden op www.rjnet.nl. Daarnaast kun je meer informatie over de functie inwinnen bij Tanja van den Vlekkert-Zevenbergen, voorzitter van de vaktechnische staf van de RJ (vandenvlekkert.tanja@kpmg.nl)

Je schriftelijke reactie kun je richten aan secretariaat@rjnet.nl.