Implementatie EU-CSRD in Nederlandse wet

De RJ ontvangt vragen over de stand van zaken implementatie EU-CSRD in Nederlandse wetgeving. 

De RJ heeft gereageerd op het geconsulteerde wetsvoorstel en ontwerp-implementatiebesluit. Het wetsvoorstel en het ontwerp-implementatiebesluit zullen binnenkort worden behandeld in de ministerraad. Daarna zal het wetsvoorstel ter advies naar de Raad van State gaan en vervolgens aan het parlement worden aangeboden. Het Implementatiebesluit wordt na de ministerraad eerst aan het parlement aangeboden en daarna voor advies naar de Raad van State gestuurd. Na de ministerraad zal de inhoud van deze stukken openbaar worden.

Meer informatie over de implementatie van de CSRD in de wet leest u hier op onze website