Ten geleides bij RJ-Uitingen nu makkelijk doorzoekbaar

De RJ publiceert met enige regelmaat RJ-Uitingen, met bijvoorbeeld verduidelijkingen of wijzigingen van (alinea’s in) Richtlijnen. Deze verduidelijkingen of wijzigingen worden toegelicht in de Ten Geleide van de betreffende RJ-Uiting.

Gebleken is dat gebruikers van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving soms behoefte hebben aan een ontsluiting van deze Ten Geleides. Daarom is er een overzicht gemaakt van welke RJ-alinea's in welke RJ-Uiting zijn gewijzigd en wat daarbij de toelichting in de Ten Geleide was. In dit overzicht, opgesteld als Excel-document, kunt u gemakkelijk zoeken op trefwoord of hoofdstuknummer. Daarna kunt u doorklikken naar de betreffende RJ-Uiting.

U vindt het overzicht via de link hieronder. 
Daarnaast staat het op onze archiefpagina en op de pagina met RJ-Uitingen.

In dit overzicht worden alleen de Ten Geleides genoemd bij Richtlijnen die reeds definitief zijn gemaakt. Ten Geleides van ontwerp-Richtlijnen zijn hierin niet opgenomen. Het document bevat daarnaast een overzicht van de RJ-Uitingen die geen invloed op de Richtlijnen hebben gehad.