Uitingen

RJ-Uiting 2020-8: Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019

Op 8 mei 2020 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei houdende fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis op het terrein van het ministerie van Financiën (hierna: besluit) gepubliceerd in de Staatscourant en op 9 mei in werking getreden. Eén van de maatregelen, paragraaf 8.3 van het besluit, betreft de fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve). Bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 kan deze maatregel reeds worden toegepast.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting de belangrijkste aandachtspunten inzake de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening weer.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht