Uitingen

RJ-Uiting 2020-13: “Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling”

Er leven veel vragen in de praktijk over de impact van de coronacrisis op de jaarverslaggeving 2020. Eén van de onderwerpen waarover vragen worden gesteld betreft de verslaggeving van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). Om de praktijk te ondersteunen geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in deze RJ-Uiting nadere guidance ten aanzien van de verwerking, presentatie en toelichting van de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling in de jaarrekening of in een tussentijds bericht.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht