Uitingen

RJ-Uiting 2020-15: Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)

De RJ-bundel en RJk-bundel jaareditie 2020 bevat in navolging van RJ-Uiting 2019-15 ‘Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’. De ontvangen commentaren op deze ontwerprichtlijnen zijn door de RJ beoordeeld en hebben geleid tot wijzigingen. Deze RJ-Uiting 2020-15 heeft als bijlagen de (definitieve) hoofdstukken 270 ‘De winst-en-verliesrekening’ en 221 ‘Onderhanden projecten’ van de RJ-bundel, alsmede B13 ‘Winst-en-verliesrekening’ en paragraaf B5.3 ‘Onderhanden projecten’ van de RJk-bundel.

In dit omvangrijke project heeft de RJ na uitgebreide analyse geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ in de richtlijnen niet wenselijk is, vanwege de doelgroep van de richtlijnen in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten. De keuze van de RJ om zoveel als mogelijk de richtlijnen in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden, maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen zijn. Om de implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortkomen uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, staat de RJ toe dat de wijzigingen die toezien op de verwerking van opbrengsten alleen hoeven te worden toegepast op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na het begin van het boekjaar waarin deze wijzigingen voor het eerst worden toegepast (prospectief). De wijzigingen zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Eerdere toepassing is toegestaan.

Zowel RJ-Uiting 2020-15 als de vier herziene RJ-hoofdstukken als bijlagen kunt u hieronder bekijken.

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht